कम्पनि प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुले कम्पनीबाट पठाएको फारमहरु भरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई लगेर बुझाउनु होला

मेटिने खालको डटपेन र सिसाकलम प्रयोग गर्न मनाही छ

 

 

यहाँ क्लिक गरेर तपाईले कम्पनि आउदा ल्याउन पर्ने कुराहरु थाहा पाउनुहोस 

तपाइको त्यहि दिनमा मुस्कान सहितको फोटो खिच्ने छौ


कागजात हरुको चेकलिस्ट

 ⇓ उदाहरण स्पष्ट पार्नको लागि अल्फावेट          क्लिक गर्नुहोस

 

अनियमित(पार्ट टाइम) कर्मचारी

 

अनियमित(पार्ट टाइम) कर्मचारी

नियमित (लोकल/तोकिएको स्थान) कर्मचारी

अनियमित(पार्ट टाइम) कर्मचारी

 

थोरै समय अबधिको कर्मचारी

 

अनियमित(आरुबाइतो) कर्मचारी

 

२०घन्टाभन्दा मुनीको कर्मचारी